Obama to speak at White House shortly

0
21

AP () — — Obama to speak at White House shortly